0 producten

Algemene voorwaarden 12 days of Christmas actie Facebook 2020

1. De winactie wordt uitgeschreven door LOOkX Group gevestigd te Heiloo. Op deze winactie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer men de Facebookpagina van LOOkX leuk vindt en de foto van de winactie van de dag leuk vindt.

3. Deelnemers kunnen elke dag opnieuw meedoen aan de winactie.

4. Iedere winactie duurt 24 uur. De winacties starten om 15:00, de winnaar wordt de volgende dag bekend gemaakt onder de post van de desbetreffende winactie.

5. De winactie loopt van 13 december 2020 om 15:00 tot en met 25 december 2020 om 15:00.

6. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.

7. Om deel te mogen nemen aan de winactie, dient de deelnemer een minimumleeftijd te hebben van 16 jaar of toestemming te hebben van een ouder of voogd en woonachtig te zijn in Europa.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars krijgen persoonlijk bericht. De winnaar dient binnen 5 dagen na het versturen van het persoonlijk bericht te reageren. Als de winnaar hier niet in slaagt, zal de prijs worden toegewezen aan een andere deelnemer.

10. LOOkX Group kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. Alle prijzen worden verstuurd naar de winnaars na 4 januari 2021.

14. De naam van de winnaar zal worden gepubliceerd op de Facebookpagina van LOOkX Group. Overige persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden alleen gebruikt door LOOkX Group voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

15. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

16. Door mee te doen aan deze winactie accepteert u de algemene voorwaarden van deze winactie.